Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Μουσικές Ομάδες

Το Σάββατο 4 Απριλίου δεν θα γίνουν οι συναντήσεις των Μουσικών Ομάδων. Το επόμενο μάθημα θα διεξαχθεί μετά το Πάσχα και συγκεκριμένα το Σάββατο 25 Απριλίου, τις ίδιες ώρες.

Το ΔΣ