Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Πρόγραμμα Μουσικών Ομάδων

- Τάξεις Α και Β:       Σάββατο, 16:00 - 16:45
- Τάξεις Γ, Δ, Ε, ΣΤ:  Σάββατο, 16:45 - 18:00

Η δραστηριότητα διεξάγεται στο θέατρο του Σχολείου.