Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων
Χορογυμναστική – Μοντέρνοι χοροί

Τετάρτη:    16:15 – 17:15         Τάξεις Ε’ και ΣΤ’.
                     17:15 – 18:00         Τάξεις Α’, Β’, Γ’ και Δ’.Παραδοσιακοί χοροί
Πέμπτη:     16:15 – 18:00         Όλες οι τάξεις


Το ΔΣ