Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

ΖωγραφικήΤα τμήματα διαμορφώνονται ως εξής: 

Τάξεις Α’ και Β’: Τετάρτη 16:15 – 17:15
Τάξεις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’: Σάββατο 11:30 – 12:30

Είσοδος από την πόρτα της 25ης Μαρτίου.

Το ΔΣ του Συλλόγου