Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015


Γενική Συνέλευση


Πειραιάς 30/9/2015

Προς: Όλα τα μέλη του Σωματείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 40ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 40ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» σε εφαρμογή του άρθρου 19 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 28/09/2015,

Σ υ γ κ α λ ε ί

ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 9/10/2015, στις 19:00, στην αίθουσα συγκεντρώσεων του σχολείου.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι:

-  Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων Δ.Σ..
-  Παρουσίαση Οικονομικού Απολογισμού και Προϋπολογισμού.
-  Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής έως 30/09/2015.
-  Ετήσια Συνδρομή
-  Διοργάνωση Δραστηριοτήτων
-  Συζήτηση - Ιδέες

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το 1/3 πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 16/10/2015, στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 19:00.

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, την συνδρομή τους. Η συνδρομή για το έτος 2014-15, με απόφαση του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, έχει καθοριστεί στα 8,00 Ευρώ.

Για το ΔΣ του σωματείου


                        Πρόεδρος                                                         Γεν. Γραμματέας